Aanmelden

Loop je mee? Meld je dan nu hier onder aan via inschrijven.nl. Let op: meld je voor 20 mei aan, dan heb je de voordelige inschrijfkosten. Na 20 mei betaal je € 3,- meer per inschrijving.

Wat kost jouw deelname?

 • 10 kilometer: € 13,50
 • 5 kilometer: € 12,-
 • 2,5 kilometer: € 10,-
 • Kidsrun: € 5,-
 • Family Run: € 20,- voor 4 personen
 • Flipper run: € 5,-

ALGEMENE VOORWAARDEN WEDSTRIJDEN:

Finish Doesburg City RunDe deelnemers verklaren zich door deelname bekend en akkoord met onderstaande voorwaarden.

 • Deelnemen aan de Cityrun Doesburg is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door welke oorzaak dan ook.
 • De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen van deelnemers en begeleiders.
 • De deelnemers houden zich aan het door de organisatie aangegeven parcours, nemen de verkeersregels op de openbare weg in acht, en volgen aanwijzingen van verkeersregelaars op.
 • Wordt de Doesburg City Run door overmacht afgelast? Dan kunnen we geen inschrijfgeld teruggeven. Ook kan de organisatie niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten.
 • Bij afgelasting wordt in principe geen nieuwe datum vastgesteld; de eerstvolgende editie is dan in het volgende kalenderjaar.
 • Bij annuleren door de deelnemer is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk. Het is wel mogelijk om een vervanger(st)er te laten meedoen. Deze vervang(st)er doet mee onder eigen naam maar maakt dan gebruik van het al overgemaakte inschrijfgeld.
 • Deelnemers verbinden zich door inschrijving en deelname met het opnemen van opgegeven gegevens in het bestand van de Organisatie.
 • De organisatie verplicht zich tot de wettelijk regels omtrent bescherming persoonsgegevens (Algemene Vordering Gegevensbescherming, AVG).
 • De gegevens worden onder andere gebruikt voor:
  • publicatie van de uitslagen op internet
  • mailings door Doesburg City Run over dit evenement en de editie van het volgende jaar
 • Deelnemers hebben bij het ontvangen van de individuele mailings de mogelijkheid zich uit te schrijven.
 • Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van de organisatie zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 • Gegevens worden verwerkt door inschrijven.nl met programmatuur WEGWED. De gegevens worden gepubliceerd op inschrijven.nl en op uitslagen.nl
 • De persoonsgegevens die inschrijven.nl verwerkt worden vernietigd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn en/of op verzoek van de Event organisatie.
 • De volgende gegevens worden verwerkt:

Opgeslagen data binnen inschrijven.nl:

 •    Naam
 •    Geslacht
 •    Woonplaats
 •    Land
 •    e-mailadres (wordt niet gepubliceerd)Doesburg City Run deelnemers
 •    Video beelden
 •    Foto materiaal
 •    Gelopen tijd
 •    Gelopen afstand
 •    Startnummer

Opgeslagen data binnen uitslagen.nl

 •    Naam
 •    Geslacht
 •    Geboortedatum (alleen geboortejaar wordt gepubliceerd)
 •    Woonplaats
 •    Land
 •    e-mailadres (Wordt niet gepubliceerd)
 •    Gelopen tijd
 •    Gelopen afstand

Deelnemer kan achteraf (na afloop van het evenement) zijn gegevens laten verwijderen, hierdoor worden de koppelingen tussen persoonsgegevens en afgelegde afstand en tijd verwijderd. Ook worden koppelingen tussen persoonsgegevens en foto- en video-materiaal materiaal verwijderd. Alleen Videobeelden kunnen niet verwijderd worden, waardoor deelnemer op beeld blijft staan, maar niet te herleiden is naar naam of persoonsgegevens.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Evenement Organisatie.